Et rettferdig Norge

Norge skal bli et mer rettferdig land. Vi skal ha et Norge der du ikke blir blakk hvis du må gå til tannlegen, der skolefritidsordningen er gratis og der fellesskapet er der for hver eneste en av oss, hvis jobben ryker eller helsa skranter. De som har mest betaler mer skatt, mens de som har minst betaler mindre. 

Vi har en plan for det, en plan for at folk skal ha en jobb å gå til, for ny velferd og for at de som har best råd også skal bidra mest. Vi skal rydde opp etter de smålige kuttene Høyre-regjeringen har gjort de siste åtte årene.

Det er klart Norge har råd til å hjelpe unger med briller, sørge for at folk som er syke får bedre råd og god helsehjelp. Det er klart vi har råd til skikkelig smittevern og et samfunn som fungerer. Vi må parkere ostehøvelkutt og smålighet.

Folk skal ha et trygt og skikkelig arbeid å gå til. Med korona har arbeidsløsheten skutt i været. Regjeringen somler i møte med arbeidsløshet og permittering. Hvordan vi løser denne krisen avgjør hva slags samfunn vi får etterpå. Vi må hindre at arbeidsløsheten biter seg fast. Fellesskapet skal stille opp, for både folk og bedrifter. Det skal også stilles krav. Vi sier nei til oppsigelser, utbytte og bonuser for de på toppen som har mottatt koronastøtte.

Vi må fordele godene rettferdig. De som har mye, skal skatte mer og de som har lite skal skatte mindre. Det er både enkelt og rettferdig og gjør at vi har råd til felles velferd og viktige klimatiltak. Forskjellene i makt og rikdom skal ned!

SVs plan for å få ned forskjellene:

  • Vi skal reversere regjeringens usosiale kutt
  • Vi skal bygge ny velferd for fremtida – Norge trenger store velferdsreformer som gratis SFO og anstendig tannhelse for alle
  • Godene må fordeles rettferdig – folk skal skatte etter evne
  • Arbeid til alle


Tilbake