Siste lørdag før valget 2019 kom partileder Audun Lysbakken for å feire Nancy Gogstad som hadde bursdag samme dag.

Velkommen til Lørenskog SV sin offisielle nettside. Her vil du finne fakta og kontaktopplysninger om oss.

Velferd

Et spørsmål om fordeling

Finansiering av velferd er et spørsmål om fordeling og politiske prioriteringer. Der andre partier prioriterer milliarder i skattelette til de som har mest fra før, prioriterer SV fellesskap og miljø. Vi gikk til valg for klima og rettferdighet, for de mange, ikke for de få.

Ved valget i 2019 var Lørenskog den kommunen hvor SV gjorde det best på hele Romerike med 6,3%, og i Viken fylke er det kun seks andre kommuner hvor SV står sterkere enn oss. Vi kom inn med tre stykker i kommunestyret og var i posisjon i samarbeid med Arbeiderpartiet, MDG og Rødt. MDG gikk i løpet av perioden ut av samarbeidet i posisjon.

Valgresultatet i 2023 gjorde at vi beholdt våre tre representanter, men det rødgrønne flertallet forsvant ettersom Arbeiderpartiet og Rødt gikk tilbake.

SV er et sosialistisk og feministisk parti. Det røde og det grønne er bærebjelken i SVs politikk. Det røde betyr at vi vil ha et samfunn uten store forskjeller mellom folk. Det grønne betyr at vi arbeider for et økologisk bærekraftig samfunn. Vårt slagord er «FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ.»

Ordet «kommune» betyr ganske enkelt «fellesskap». Du og jeg og alle andre store og små innbyggere i Lørenskog kommune er deler av dette fellesskapet. Lørenskog SV vil arbeide for et raust, varmt og inkluderende lokalsamfunn der alle kan kjenne seg hjemme, og der alle er trygge.

Lørenskog Sosialistisk Venstreparti gikk til valg for de mange, ikke for de få. Vi ønsker en rettferdig fordeling av makt og rikdom og vil være en motvekt til økende ulikheter. SV vil ha et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Vi ønsker oss et mangfoldig fellesskap med samhandling, positivitet og gode sosiale nettverk – uavhengig av alder, sosial bakgrunn, kjønn og opprinnelse.

Miljø er en kjernesak for SV. Vi må ta vare på naturmangfoldet i den flotte kommunen vår, derfor vil vi motsette oss ødeleggende naturinngrep. Vi vil jobbe for god luftkvalitet, grønne lunger og en fremtidsrettet og grønn kommune.

Vi trenger en sterk offentlig sektor for å kunne gi kommunens innbyggere gode tjenester. At kommunen selv yter tjenestene er både mest rettferdig og mest effektivt. De folkevalgte skal bestemme hvilke tjenester som kommunen tilbyr og stå ansvarlig for kvaliteten på disse tjenestene. Lørenskog SV vil ikke tillate velferdsprofitører i vår kommune.

Ta gjerne kontakt om det er noe du er opptatt av i Lørenskog. Vi er ditt talerør.