NANCY GOGSTAD
NANCY GOGSTADKommunestyret og
formannskapet.
Leder i Oppvekst-og
utdanningsutvalget.
Romerike Krisesenter IKS representantskap.
Representant til general-forsamlingen i Nora-
sondegruppen AS
Send mail
Tlf: 473 52 637‬
BJARNE ASGRIMPLASS
BJARNE ASGRIMPLASSKommunestyret.Formannskapet.Medlem av Teknisk utvalg.Styremedlem Lørenskog SV
BJØRN BAKKE
BJØRN BAKKEKommunestyret. Formannskapet - 2. vara, Nestleder i Helse-, omsorg og mestringsutvalget
Joakim<br />
Sandvik Gulliksen
Joakim
Sandvik Gulliksen
Nestleder i Klima, økologi og samferdsel.
Teknisk utvalg - 2. vara.
Grethe Wiik
Grethe WiikStyremedlem. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming
Aksel Nordli
Aksel NordliKommunestyret, 1. vara
Abdel Burkan
Abdel BurkanLeder i Lørenskog SV
Teknisk utvalg, vara
Medlem av klagenemnda
Send mail
Tlf: 951 58 162‬
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergKlima-, økologi og
samferdsel, vara
SOME og valgkampansvarlig.
Send mail
Telefon: 906 87 919
Tone Jordhus
Tone JordhusHelse-, omsorg- og mestringsutvalget, vara
Magnar Sortåsløkken
Magnar SortåsløkkenRådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming, vara
Anne<br />
Warme-Moe
Anne
Warme-Moe
Bårli-skogen
barnehage,
fast representant
Kasserer
Mehmet Sonmez
Mehmet SonmezBenterud barnehage, fast representant.
Per Olav Lauvstad
Per Olav LauvstadKontrollutvalget


Styret i Lørenskog SV:

Abdel Burkan
Abdel BurkanLeder
Send mail
Tlf: 951 58 162‬
Julie Risøe
Julie RisøeNestleder
Grethe Wiik
Grethe WiikStyremedlem
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergSOME og
valgkampanvarlig
Send mail
Tlf: 906 87 919
Anne<br />
Warme-Moe
Anne
Warme-Moe
Kasserer
Kommunestyre-gruppaRullerende deltagelse
Charlott Pedersen
Charlott PedersenVara til styret
Magnar Sortåsløkken
Magnar SortåsløkkenVara til styret