NANCY GOGSTAD
NANCY GOGSTADKommunestyret og Formannskapet. Leder i Oppvekstog utdanningsutvalget.Romerike Krisesenter IKS representantskap. Representant til generalforsamlingen i Norasondegruppen AS
Send mail
Telefon: 000 00 000
<b>BJARNE ASGRIMPLASS</b>
BJARNE ASGRIMPLASSKommunestyret. Formannskapet.
Medlem av Teknisk utvalg.
Styremedlem Lørenskog SV
Send mail
Telefon: 000 00 000
<b>BJØRN BAKKE</b>
BJØRN BAKKEKommunestyret. Formannskapet - 2. vara,
Nestleder i Helse-, omsorg og mestringsutvalget
Send mail
Telefon: 000 00 000
Ingvill Øvrewall
Ingvill ØvrewallLeder i Lørenskog SV.
Nestleder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming
Send mail
Telefon: 000 00 000
Joakim<br /> Sandvik Gulliksen
Joakim
Sandvik Gulliksen
Nestleder i Klima, økologi og samferdsel.
Teknisk utvalg - 2. vara.
Send mail
Telefon: 000 00 000
Aksel Nordli
Aksel NordliKommunestyret, 1. vara
Send mail
Telefon: 000 00 000
Abdel Burkan
Abdel BurkanTeknisk utvalg vara
Medlem av klagenemnda
Send mail
Telefon: 000 00 000
Anne Bustad Grønning
Anne Bustad GrønningKlima-, økologi og samferdsel, vara.
Teknisk utvalg - vara.
Send mail
Telefon: 000 00 000
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergKlima-, økologi og
samferdsel, vara
Styremedlem Lørenskog SV
Send mail
Telefon: 906 87 919
Ann Rist
Ann RistKlima-, økologi og
samferdsel, vara
Send mail
Telefon: 000 00 000
Tone Jordhus
Tone JordhusHelse-, omsorg- og mestringsutvalget, vara
Send mail
Telefon: 000 00 000
Tonje<br /> Norderud Lie
Tonje
Norderud Lie
Helse-, omsorg- og mestringsutvalget, vara.
Send mail
Telefon: 000 00 000
Magnar Sortåsløkken
Magnar SortåsløkkenRådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming, vara
Send mail
Telefon: 000 00 000
Anne<br /> Warme-Moe
Anne
Warme-Moe
Bårliskogen
barnehage, fast representant
Send mail
Telefon: 000 00 000
Mehmet Sonmez
Mehmet SonmezBenterud barnehage, fast representant.
Send mail
Telefon: 000 00 000
Per Olav Lauvstad
Per Olav LauvstadKontrollutvalget
Send mail
Telefon: 000 00 000


Styret i Lørenskog SV:

Ingvill Øvrewall
Ingvill ØvrewallLeder
Send mail
Telefon: 000 00 000
Inger Dyrnes
Inger DyrnesNestleder
Send mail
Telefon: 000 00 000
Christian Haugsnes
Christian HaugsnesSekretær
Send mail
Telefon: 000 00 000
Tonje <br />Norderud Lie
Tonje
Norderud Lie
Kasserer
Send mail
Telefon: 000 00 000
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergKommunikasjons-
anvarlig
Send mail
Telefon: 000 00 000
Anne <br />Warme-Moe
Anne
Warme-Moe
Styremedlem
Send mail
Telefon: 000 00 000
Sidra Jadgal
Sidra JadgalStyremedlem
Send mail
Telefon: 000 00 000
Bjarne Asgrimplass
Bjarne AsgrimplassKommunestyregruppa
Send mail
Telefon: 000 00 000