NANCY GOGSTAD
NANCY GOGSTADKommunestyret ogformannskapet.Leder i Oppvekst-ogutdanningsutvalget.Romerike Krisesenter IKS representantskap.Representant til general-forsamlingen i Nora-sondegruppen AS
Send mail
Tlf: 473 52 637‬
BJARNE ASGRIMPLASS
BJARNE ASGRIMPLASSKommunestyret.Formannskapet.Medlem av Teknisk utvalg.Styremedlem Lørenskog SV
BJØRN BAKKE
BJØRN BAKKEKommunestyret. Formannskapet - 2. vara, Nestleder i Helse-, omsorg og mestringsutvalget
Joakim<br />
Sandvik Gulliksen
Joakim
Sandvik Gulliksen
Nestleder i Klima, økologi og samferdsel.
Teknisk utvalg - 2. vara.
Grethe Wiik
Grethe WiikStyremedlem. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming
Aksel Nordli
Aksel NordliKommunestyret, 1. vara
Abdel Burkan
Abdel BurkanVara til teknisk utvalg og klagenemnda
Send mail
Tlf: 951 58 162‬
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergStyremedlem, vara til Klima- økologi og samferdsel, SOME og valgkampansvarlig.
Send mail
Telefon: 906 87 919
Tone Jordhus
Tone JordhusHelse-, omsorg- og mestringsutvalget, vara
Magnar Sortåsløkken
Magnar SortåsløkkenRådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming, vara
Anne Warme
Anne WarmeBårliskogen barnehage, fast representant
Mehmet Sonmez
Mehmet SonmezBenterud barnehage, fast representant.
Per Olav Lauvstad
Per Olav LauvstadKontrollutvalget


Styret i Lørenskog SV:

Nancy Gogstad
Nancy GogstadLeder
Send mail
Tlf: 473 52 637‬
Haakon Arnesen
Haakon ArnesenNestleder
Grethe Wiik
Grethe WiikStyremedlem
Kjell Erik Berg
Kjell Erik BergSOME og valgkampansvarlig
Send mail
Tlf: 906 87 919
Roy Hagen
Roy HagenKasserer
Angela Amani
Angela AmaniStyremedlem
Jan-Erik Birkelund
Jan-Erik BirkelundVara til styret
Magnar Sortåsløkken
Magnar SortåsløkkenVara til styret
Ingvill Øvrewall
Ingvill ØvrewallVara til styret