Velkommen til Lørenskog SV sin offisielle nettside. Her vil du finne fakta og kontaktopplysninger om oss. Ta gjerne kontakt om det er noe du er opptatt av i Lørenskog. Vi er ditt talerør.

Ved valget i 2019 var Lørenskog den kommunen hvor SV gjorde det best på hele Romerike med 6,3%, og i Viken fylke er det kun seks andre kommuner hvor SV står sterkere enn oss. Vi kom inn med tre stykker i kommunestyret og er i posisjon i samarbeid med Arbeiderpartiet, MDG og Rødt.

SV er et sosialistisk og feministisk parti. Det røde og det grønne er bærebjelken i SVs politikk. Det røde betyr at vi vil ha et samfunn uten store forskjeller mellom folk. Det grønne betyr at vi arbeider for et økologisk bærekraftig samfunn. Vårt slagord er “FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ.”